Sunday, October 4, 2015

عکس سلفی بگیر


اگه احساس كردید تمام دنیا در مقابل شماست....
خوب!
برگردید و ی سلفی بگیرید
اونوقت تمام دنیا با شما خواهد بود
شاد باشید و لبخند فراموش نشه

No comments:

Post a Comment